ძალაში შევიდა აზერბაიჯანის ახალი კანონი საბაჟო პროცედურების შესახებ
ძალაში შევიდა აზერბაიჯანის ახალი კანონი საბაჟო პროცედურების შესახებ
5 ნოემბერი 2014

ძალაში შევიდა აზერბაიჯანის ახალი კანონი საბაჟო პროცედურების შესახებ

ახალი რეგულაცია ტვირთების, მათ შორის, სატრანსპორტო საშუალებების, აზერბაიჯანის სასაზღვო პუნქტზე განბაჟების შესახებ ძალაში 2014 წლის 1 ნოემბრიდან შევიდა.

აღნიშნული რეგულაცია დამტკიცებულ იქნა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის მიერ 2014 წლის 22 ივლისს (დადგენილება # 263) და გამოქვეყნდა ამავე წლის 1 აგვისტოს. რეგულაცია მოიცავს შემდეგ დებულებებს:

  • საბაჟო პროცედურებთან დაკავშირებული საჭირო საბუთების, ინფორმაციისა და მათი წარდგენის წესებს
  • ტვირთის დეკლარაციის ფორმებს
  • დამატებითი, დროებითი ან არასრული დეკლარაციების წარდგენის წესებს
  • შემთხვევებს, როდესაც საბაჟო დეკლარაციები ან რე-ექსპორტის შეტყობინებები არ არის საჭირო
  • საბაჟო დეკლარაციების ცვლილების, გაუქმების ან შეწყვეტის წესებს

აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე შემავალი ტვირთის საბაჟო დეკლარაცია წარდგენილი უნდა იქნას საბაჟო ორგანოში ტვირთის შესვლიდან არაუგვიანეს 15 დღის განმავლობაში.

წყარო: აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო საბაჟო კომიტეტი

მსგავსი სიახლეები

საქართველოდან ექსპორტი 26,7%-ით გაიზარდა
20 დეკემბერი 2021

საქართველოდან ექსპორტი 26,7%-ით გაიზარდა

2021 წლის იანვარ-ნოემბერში საქართველოდან განხორციელებული საქონლის ექსპორტის მოცულობამ (არადეკლარირებული ექსპორტის გარეშე) 3,822 მლრდ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 26.7 პროცენტით მეტია გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე.