საჰაერო ტვირთის დაზღვევა

კომპანია ალოგ ჯორჯია თანამშრომლობს მსოფლიოს წამყვან საჰაერო სატრანსპორტო კომპანიებთან, რაც ჩვენს მომსახურებას ხარისხიანსა და ეფექტურს ხდის, კერძოდ, პროფესიონალური ლოგისტიკური გადაწყვეტილებების ხარჯზე ჩვენი გუნდი ცდილობს ტვირთის და გადაზიდვის სპეციფიკიდან გამომდინარე დააკმაყოფილოს მომხმარებლის მოთხოვნები.


ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

 • ტვირთის მიწოდებას კარიდან კარამდე
 • დასაწყობებას, დისტრიბუციას, მიწოდებას
 • ტვირთების კონსოლიდაციას მსოფლიო მასშტაბით
 • პროექტირებას და თვითმფრინავის დაფრახტვას
 • ტვირთის ადგილმდებარეობის მონიტორინგის სისტემას ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით
 • სხვა დამატებით მომსახურებას

უპირატესობები

 • მოკლე სატრანზიტო დრო
 • ავია გადამზიდავი კომპანიების ფართო არჩევანი
 • უსაფრთხო
 • საჭირო პროცედურების სწრაფი ორგანიზება


უარყოფითი მხარეები

 • გარემოს დაბინძურება
 • ფრენის გადადების ან გაუქმების პოტენციური რისკი
 • საბაჟო და აქციზების შეზღუდვა
 • ძვირი მომსახურება სხვა სატრსანსპორტო საშუალებებთან შედარებით
 • შეზღუდვები გარკვეული კატეგორიის ტვირთებისათვის
 • შეზღუდული მარშრუტები და განრიგები
 • აეროპორტის გადასახადები
 • საჭიროებს დამატებით სატრანსპორტო საშუალებას ტვირთის კარიდან კარამდე მისაწოდებლად