საზღვაო კონტეინერები ნაწილობრივი და სრული დატვირთვით

ალოგი (შპს ავტოლოგისტიკა) (NVOCC) თანამშრომლობს მსოფლიოს წამყვან გადამზიდავ კომპანიებთან და საზღვაო ხაზებთან როგორიცაა MAERSK, MSC, CSAV, CMA CGM, ZIM, CSC და სხვა, რომლებიც როგორც საიმედო პარტნიორს გვთავაზობენ ეკონომიურ და მაღალი ხარისხის მომსახურებას.

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

 • ტვირთის მიწოდებას კარიდან კარამდე
 • საზღვაო კონტეინერებით ტრანსპორტირებას სრული და ნაწილობრივი დატვირთვით FCL/LCL
 • სახიფათო და მალფუჭებადი ტვირთების ტრანსპორტირებას ტემპერატურული რეჟიმის მქონე კონტეინერებით
 • მძიმეწონიანი და არაგაბარიტული ტვირთების პროექტირებას
 • საბორნე RO/RO გადაზიდვას
 • ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით ტვირთის ადგილმდებარეობის მონიტორინგის სისტემას
 • სხვა დამატებით მომსახურებას


უპირატესობები

 • საუკეთესოა მძიმე და ნაყარი ტვირთების ტრანსპორტირებისათვის
 • მოხერხებულია არამალფუჭებადი პროდუქტის ტრანსპორტირებისათვის
 • ეკონომიური ტარიფები დიდი მოცულობის კომერციული ტვირთის გადასაზიდად

უარყოფითი მხარეები

 • ხანგრძლივი სატრანზიტო დრო
 • ტვირთის ზუსტი ადგილმდებარეობის განსაზღვრის სირთულე
 • შეზღუდული მარშრუტები და განრიგები
 • საპორტო გადასახადები
 • საჭიროებს დამატებით სატრანსპორტო საშუალებას ტვირთის კარიდან კარამდე მისაწოდებლად