სარკინიგზო გადაზიდვა ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით

აირჩიეთ სარკინიგზო ტრანსპორტი ნებისმიერი სახის ტვირთის გადაზიდვისათვის, როგორც ყველაზე ეკონომიური და ეკოლოგიურად სუფთა სატრანსპორტო საშუალება!

გთავაზობთ როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვებს ამიერკავკასიის და დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით (მათ შორის რუსეთი, უკრაინა, ბელორუსია), ევროპასა და ასევე ცენტრალურ აზიაში. ჩვენ ზედამხედველობას ვუწევთ დატვირთვისა და გადმოტვირთვის პროცედურებს როგორც ევროპის, ასევე სხვა რეგიონების ქვეყნებში.

ჩვენი მომსახურება მოიცავს:

 • სარკინიგზო სატერმინალო და კარამდე მიწოდებას
 • სრული და ნაწილობრივი საკონტეინერო, ასევე ნაყარი ტვირთის ტრანსპორტირებას ევროპის, შორეული აღმოსავლეთის, შუა აღმოსავლეთის, ჩინეთისა და დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით
 • მძიმეწონიანი და არაგაბარიტული ტვირთების პროექტირებას
 • კონტეინერების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ლუქითა და ჩამკეტებით
 • ტვირთების ესკორტირებას დსთ-ს ქვეყნების მიმართულებით
 • სარკინიგზო გადაზიდვის (ნაყარი, არაგაბარიტული ტვირთის) ორგანიზებას დახურული, ღია და ნახევრად დახურული ვაგონებით
 • ტვირთზე წინასწარ და შემდგომ მონიტორინგს
 • ტემპერატურული რეჟიმის მქონე სექციებს
 • საბაჟო მომსახურებას
 • შესაბამისი ნებართვების მოპოვებას სახელმწიფო სტრუქტურებისგან
 • ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით ტვირთის ადგილმდებარეობის მონიტორინგის სისტემას
 • სხვა დამატებით მომსახურებას


უპირატესობები

 • ეკოლოგიურად სუფთა სხვა სატრანსპორტო საშუალებებთან შედარებით
 • ტევადი სხვა სატრანსპორტო საშუალებებთან შედარებით
 • სწრაფი საზღვაო ტრანსპორტთან შედარებით
 • ეკონომიური საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტთან შედარებით
 • უსაფრთხო
 • სანდო
 • მარშრუტზე საცობების ნაკლები ალბათობა


უარყოფითი მხარეები

 • შეზღუდული მარშრუტები და განრიგები
 • საჭიროებს დამატებით სატრანსპორტო საშუალებას კარიდან კარამდე ტვირთის მისაწოდებლად
 • ხანგრძლივი სატრანზიტო დრო