ძალაში შევიდა აზერბაიჯანის ახალი კანონი საბაჟო პროცედურების შესახებ

ძალაში შევიდა აზერბაიჯანის ახალი კანონი საბაჟო პროცედურების შესახებ

ძალაში შევიდა აზერბაიჯანის ახალი კანონი საბაჟო პროცედურების შესახებ

ახალი რეგულაცია ტვირთების, მათ შორის, სატრანსპორტო საშუალებების, აზერბაიჯანის სასაზღვო პუნქტზე განბაჟების შესახებ ძალაში 2014 წლის 1 ნოემბრიდან შევიდა.

აღნიშნული რეგულაცია დამტკიცებულ იქნა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტის მიერ 2014 წლის 22 ივლისს (დადგენილება # 263) და გამოქვეყნდა ამავე წლის 1 აგვისტოს. რეგულაცია მოიცავს შემდეგ დებულებებს:

  • საბაჟო პროცედურებთან დაკავშირებული საჭირო საბუთების, ინფორმაციისა და მათი წარდგენის წესებს
  • ტვირთის დეკლარაციის ფორმებს
  • დამატებითი, დროებითი ან არასრული დეკლარაციების წარდგენის წესებს
  • შემთხვევებს, როდესაც საბაჟო დეკლარაციები ან რე-ექსპორტის შეტყობინებები არ არის საჭირო
  • საბაჟო დეკლარაციების ცვლილების, გაუქმების ან შეწყვეტის წესებს

აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე შემავალი ტვირთის საბაჟო დეკლარაცია წარდგენილი უნდა იქნას საბაჟო ორგანოში ტვირთის შესვლიდან არაუგვიანეს 15 დღის განმავლობაში.

წყარო: აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო საბაჟო კომიტეტი

მსგავსი სიახლეები

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის მონაკვეთზე საავტომობილო მოძრაობა აკრძალულია

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის მონაკვეთზე საავტომობილო მოძრაობა აკრძალულია

21 აგვისტო 2014
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, დარიალის ხეობაში ჩამოწოლილი მეწყერის შედეგად საავტომობილო მოძრაობა მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის მონაკვეთზე აიკრძალა.